Nové Habří z.s.

Jsme dobrovolné společenství občanů, kteří mají zájem aktivně se podílet na ochraně přírodního parku Velkopopovicko a rozvoji části obce Velké Popovice – Nové Habří. Budeme rádi, pokud se nás rozhodnete podpořit svým členstvím, sponzorským darem, nabídkou na zprostředkování kontaktů nebo jen vyjádřením sympatií na naší facebookové stránce.
 

Novinky

Sochy pro Velké Popovice

21.09.2020 10:48
Do výzvy Kozel Lidem 2. jsme se zapojili s projektem "Sochy pro Velké Popovice" a z Grantového programu Plzeňského Prazdroje jsme dostali příspěvek 93.000 Kč. I když jde o krásnou sumu, k realizaci v plném rozsahu bychom potřebovali ještě 50.000 Kč. Pomozte nám je získat ve veřejném hlasování zde a sdílejte i ve svém okruhu známých a kamarádů. Za tímto festivalem soch ve Velkých Popovicích je myšlenka, že umění patří do veřejného prostoru, stejně jako hezká architektura, parková úprava nebo noční osvětlení budov....

Lesní brigáda u Mokřanského potoka

05.09.2020 22:39
Jak jsme si určitě při potulkách v lesích všimli, na mnoha místech se těží dřevo kvůli kůrovcové kalamitě. Pro rychlou obnovu lesa je potřeba vykácenou plochu připravit na výsadbu. Čím dřív se vykácená plocha připraví na novou výsadbu, tím dřív budeme mít kolem sebe znovu hezký les. Počet vytěžených lokalit násobně převyšuje množství pracovníků, které mají Lesy ČR k dispozici na úklid klestu. V Novém Habří se proto obyvatelé rozhodli nabídnout panu polesnímu pomocnou ruku a místo plánované zábavy na zrušeném Dni Kozla uklízeli v sobotu 5.září...

Pálení Korony

30.05.2020 15:50
Letošní netradiční akce u rybníka V Habří jako náhrada za zrušený Čistý Ladův kraj spojená s valnou hromadou našeho spolku a oslavou ukončení opatření v souvislosti s COVID-19. Sešli jsme se na hrázi rybníka, každý s vlastním pytlem a prošli okolí rybníka, ČOV, les směrem k pivovarským studnám a do Dalešky. Večer za odměnu už tradičně točený Kozel 11°, pro děti buřty a pro dospělé vepřovou kýta díky Nadaci VIA a mikrograntu na obnovu komunitního života po koronavirové karanténe.  

Dopis pro Policejní prezídium ČR

28.12.2019 11:03
V reakci na zvýšený počet vloupání v okolí a taky v naší čtvrti jsme zaslali otevřený dopis k rukám policejního prezidenta, Brig.Gen.Mgr. Jana Švejdara. Plné znění dopisu k nahlédnutí zde. Jako první reagovala zveřejnením TV Nova, následne se přidali i ostatní média. Pár vybraných odkazů...

Odpočinkové místo u pivovarských studní V Habří

06.12.2019 15:04
Zajistili jsme obnovu odpočinkového místa v lese u pivovarských studní V Habří. Stará lavička se stolem už dosloužila, proto jsme se rozhodli ji nahradit a celé odpočinkové místo obnovit. Při vstupu do Přírodního parku Velkopopovicko se tak mohou návštěvníci těšit na nový zastřešený stůl s lavičkami. A také na edukativní „věž poznání“, kde se zejména malí turisté mohou hravou formou dozvědět zajímavosti o fauně a floře Přírodního parku Velkopopovicko. Místo se nachází při cestě z Habří do Tejčku, při frekventované modré turistické značce a...

Petice za cestu

26.11.2019 17:39
Už přes 15 let se snažíme o důstojnou cestu v Novém Habří. Postupně směrujeme k cíli a teď jsme se rozhodli podpořit naši snahu i občanskou peticí. Žádáme vedení obce Velké Popovice o dobudování dešťové kanalizace a asfaltové komunikace v části Nové Habří. Komunikace je často v nesjízdném stavu a výrazne omezuje kvalitu života místních obyvatel. Vlastníci stavebních parcel v Novém Habří už v roce 2005 splnili veškeré podmínky uložené zastupitelstvem obce pro dobudování komunikace.  Místní občané vybudovali na vlastní náklady veškeré...

Kozel Lidem 2019 - projekt Táta a syn

11.03.2019 21:35
Začátkem února vyhlásil Plzeňský Prazdroj s odbornou garancí Nadace rozvoje občanské společnosti grantovou výzvu Kozel lidem 2019. Uzávěrka přihlášek je v pátek, 15.3. a my jsme tak jako každý rok zvažovali, s jakým projektem se ucházet o přízeň poroty i veřejnosti v online hlasování. Nakonec jsme se rozhodli pro projekt na téma Táta a syn. Doufáme, že zaujme svojí myšlenkou a získá si podporu poroty i veřejnosti v hlasování, které bude probíhat od 29.dubna do 2.června 2019.  Držte nám palce! 

Zvony přiletí na Velikonoce

09.03.2019 10:57
Projekt Zvony pro Velké Popovice podpořený nadací Kozel lidem se blíží do finále. V těchto dnech se zvony vyrábí. Díky podpoře Vás popovičáků, Obce Velké Popovice a Pivovaru Velké Popovice byla vybrána potřebná částka přes milion korun, zvony jsou objednané u zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová a jsou hotové i jejich voskové modely. Na začátku projektu jsme si přáli vrátit zvony do Velkých Popovic symbolicky na Velikonoce. Dle úsloví zvony odletí na Zelený čtvrtek do Říma a na Bílou sobotu se vrací zpět. I naše zvony proto přiletí zpět...

Objednávka zvonů pro Velké Popovice

07.02.2019 14:52
Díky všem dárcům máme na bankovním účtu částku potřebnou na nákup zvonů pro Velké Popovice. Koncem ledna jsme podepsali se zvonařskou dílnou Tomášková-Dytrychová smlouvu o dílo, kde je zahrnuta: výroba dvou zvonů v tónu B1 (500 kg, Ø 954 mm) a v tónu Dis2 (200 kg, Ø 670 mm) dle odsouhlaseného grafického návrhu výměna technického vybavení a repase srdce stávajícího zvonu  Ø 805 mm z roku 1498 doprava zvonů z Brodku u Přerova do Velkých Popovic technické vybavení zvonů včetne montáže instalace zvonů do...

Zvony pro Velké Popovice

26.10.2018 10:32
Cílem projektu "Zvony pro Velké Popovice" je vrátit funkční zvony do zvonice kostela Panny Marie Sněžné, které zde více než pět set let měly své pevné místo. Svým hlasem udávaly rytmus života obce a zdobily slavnostní okamžiky.  Vzhledem k finanční náročnosti obnovy zvonů jsme podali žádost do grantového programu Kozel Lidem, kde nám jako vítěznému projektu byla přidelena dotace 65.000 Kč. Obec Velké Popovice na svém říjnovém zasedání zastupitelstva rozhodla o štedrém daru 400.000 Kč, za který moc děkujeme. Dalším darem 15.000 Kč je...

Grantové programy 2018

30.03.2018 22:18
Snažíme se aktívne vyhledávat grantové programy, které podporují oblasti v souladu se stanovami našeho zapsaného spolku. Už tradične jsme se zapojili do programu Kozel Lidem 2018, NF Tesco - "Vy rozhodujete, my pomáháme" a nově i do programu Lesy ČR - Program 2020. O případném úspechu v nekterém z nich budeme samozrějmě informovat na webu i na našem facebookovém profilu.

Vánoční krmení zvířátek v lese

24.12.2017 21:03
Jako každé Vánoce, i letos jsme se všichni sousedé z Nového Habří vydali do nedalekého lesa na tradiční procházku spojenou s krmením zvěře. Děti nesli pro místní zvěř různé zeleninové dobroty a dospelí si popřáli hezké svátky u vánočního cukroví a svařáku. Bohužel, naše oblíbená lavička na nás už nepočkala a budeme muset pořídit novou. Snad se na nás usměje štestí v nekterém z grantových programů na podporu komunitních aktivit. Hezké svátky všem!

Čistý Ladův kraj 2017

05.04.2017 23:58
V sobotu 8.4.2017 se znovu sejdeme u akce Čistý Ladův kraj organizované svazem obcí Ladova kraje. Uklidíme okolí Nového Habří, park Daleška a akci společne ukončíme už tradičním opékáním buřtů na hrázi rybníka V Habří. Věříme, že Vám není lhostejné v jakém prostředí žijete a že nám pomůžete zajistit pořádek kolem sebe.  Akce je už tradične spojena s valnou hromadou našeho spolku. Tešíme se na staré i nové členy!

Účast v grantovém programu Kozel Lidem

28.10.2016 14:52
Každý rok pomáhá Velkopopovický pivovar v rámci grantového programu Kozel lidem realizovat ve Velkých Popovicích a jejich okolí projekty prospěšné obyvatelům i návštěvníkům regionu. Letos se do programu zapojil i náš zapsaný spolek s dvěma projekty. Jeden z nich byl grantovou komisí vybrán a byla nám přidelena dotace 25.000 Kč na realizaci workoutového hřište u rybníka V Habří. Ve veřejném hlasování grantového programu o nejzajímavější projekt jsme znovu vyhráli a získali tak na výstavbu hřistě dalších...

Čistý Ladův kraj 2016

26.02.2016 15:12
V sobotu 9.4.2016 se uskuteční akce Čistý Ladův kraj organizovaná svazem obcí Ladova kraje. Tak jako každý rok, i letos rádi pomůžeme uklidit okolí Nového Habří a akci společne ukončíme už tradičním opékáním buřtů na hrázi rybníka V Habří. Věříme, že Vám není lhostejné v jakém prostředí žijete a že nám pomůžete zajistit pořádek kolem sebe.  V případe dostatečné účasti k valné hromade našeho spolku proběhne volba členů rady a nábor nových členů spolku.  
1 | 2 | 3 >>