Petice za cestu

26.11.2019 17:39

Už přes 15 let se snažíme o důstojnou cestu v Novém Habří. Postupně směrujeme k cíli a teď jsme se rozhodli podpořit naši snahu i občanskou peticí. Žádáme vedení obce Velké Popovice o dobudování dešťové kanalizace a asfaltové komunikace v části Nové Habří. Komunikace je často v nesjízdném stavu a výrazne omezuje kvalitu života místních obyvatel. Vlastníci stavebních parcel v Novém Habří už v roce 2005 splnili veškeré podmínky uložené zastupitelstvem obce pro dobudování komunikace. 

Místní občané vybudovali na vlastní náklady veškeré inženýrske síte, včetně zpevněné komunikace. Ta byla předáná obci v roce 2006, společně s projektem a platným stavebním povolením na realizaci asfaltového povrchu. Obec už v roce 2013 zařadila vybudování dešťové kanalizace do rozpočtového výhledu obce. V dalších letech byla doprojektována dešťová kanalizace a stavební povolení nabylo platnost.

Vše je tedy připravené ke stavbě a my vyzýváme vedení obce k vypsání výběrového řízení na dodavatele a započetí stavby na jaře 2020.