Argumenty pro dostavbu cesty v Novém Habří

 

1) Cesta v Novém Habří se začala stavět v roce 2005 na náklady vlastníků parcel (projektová dokumentace + štěrkový kufr) a v roce 2007 byla v dohodnuté podobě odevzdána obci s tím, že tato cestu dostaví, jakmile se postaví v lokalitě domy. Obec potvrdila převzetí cesty na jednání zastupitelstva dne 7.12.2007. Jedná se o nejdéle trvající výstavbu ve Velkých Popovicích, která má navíc platné stavební povolení a připravenou projektovou dokumentaci.

 

2) Trvalý pobyt v Novém Habří má 85 obyvatel a dalších 18 vlastníků parcel je trvale hlášeno v rámci Velkých Popovic. To je 1.545.000 Kč každý rok do obecního rozpočtu (103 obyvatel x ~15.000 Kč). Část z toho by mohla být použitá na splácení úvěru na cestu v Novém Habří.

 

3) Úvěry na bankovním trhu jsou levné a podíl dluhu k průměru příjmu obce je nízká (~16%). Úvěrem ~9M Kč pro financování cesty v Novém Habří by se podíl dluhu k průměru příjmu obce zvýšil na ~24%. V porovnání s obdobně velkým Terezínem (50%), Vejprty (39%), Českým Dubem (68%), Raspenavou (26%), Zákupy (50%) atd. zůstane zadluženost obce nadále nízká.  Obec má výborné finanční zdraví obecního rozpočtu ohodnoceného nejvyšší možnou známkou A+A+ (zdroj: Cityfinance). Doporučený strop pro bezpečné zadlužení obce je 50M Kč. 

 

4) Dostavba cesty v Novém Habří bude pro obec každým dalším rokem dražší vzhledem k růstu ceny práce, materiálu, inflaci, nákladům na údržbu a častou repasi stávající štěrkové komunikaci. V roce 2015 bylo nacenění na 6,5M Kč, teď v roce 2021 už víme, že se bude muset vyměnit i kufr z roku 2005. To jsou další náklady navíc a obec by měla jako řádný hospodář předejít znehodnocení současné investice do dešťové kanalizace v Novém Habří jejím asfaltováním.

 

5) Bez asfaltu a vpustí není možné zprovoznění dešťové kanalizace v Novém Habří a dál bude docházet ke škodám na majetku obyvatel a obce, tedy i na vybudované kanalizaci jejím postupným zanášením naplaveným štěrkem.

 

6) Nový asfalt byl v posledních letech pořízený v chatové oblasti Staré Habří, v osadách Řepčice - Mokřany, Krámský a v Nové Lipové. Dopravní obslužnost v Novém Habří je na počet trvale hlášených obyvatel daleko vyšší než v těchto lokalitách. Navíc, stav komunikace v Novém Habří je nesrovnatelně horší.

 

7) Cesty v Novém Habří slouží jako hlavní přístupové trasy do Velkopopovického přírodního parku přímo z centra obce. To denně využívá velké množství občanů obce, včetně dětí ze školky, které tudy chodí do přírody. Pohyb pěších po neupravené komunikaci v kombinaci s pohybem řady aut není bezpečný. Projekt komunikace proto zahrnuje i chodníky a veřejnou zeleň.

 

8) Obyvatelé Nového Habří jsou oproti místním zvyklostem připraveni finančně podpořit výstavbu v roce 2021 významnou částkou a pomoci tak obci v rozpočtově složitější době. A to přesto, že obec převzala pozemky i první etapu stavby do majetku se závazkem, že sama a na vlastní účet dokončí. 

 

9) Občané nejen Velkých Popovic vyjádřili svojí podporu dostavbě komunikace v Novém Habří formou petice, která byla doručena vedení obce v prosinci 2019.

 

10) Obyvatelé Nového Habří jsou aktivní ve veřejném životě obce a přispívají formou dobročinných akcí a projektů - Zvony pro Velké Popovice, lesní brigáda u Mokřanského potoka, pravidelný úklid Ladova kraje, workoutové hřiště u rybníka V Habří, vybudování odpočinkového místa u pivovarských studní, dopis policejnímu prezídiu v reakci na krádeže v obci, nové okenice pro kostel, výstava soch v plenéru Velkých Popovic.

 
 
 
 
1) Cesta v Novém Habří se začala stavět v roce 2005 na náklady vlastníků parcel (projektová dokumentace + štěrkový kufr) a v roce 2007 byla v dohodnuté podobě odevzdána obci s tím, že tato cestu dostaví, jakmile se postaví v lokalitě domy. Obec potvrdila převzetí cesty na jednání zastupitelstva dne 7.12.2007. Jedná se o nejdéle trvající výstavbu ve Velkých Popovicích, která má navíc platné stavební povolení a připravenou projektovou dokumentaci.
 
 
 
2) Trvalý pobyt v Novém Habří má 85 obyvatel a dalších 18 vlastníků parcel je trvale hlášeno v rámci Velkých Popovic. To je 1.545.000 Kč každý rok do obecního rozpočtu (103 obyvatel x ~15.000 Kč). Část z toho by mohla být použitá na splácení úvěru na cestu v Novém Habří.
 
 
 
3) Úvěry na bankovním trhu jsou levné a podíl dluhu k průměru příjmu obce je nízká (~16%). Úvěrem ~8M Kč pro financování cesty v Novém Habří by se podíl dluhu k průměru příjmu obce zvýšil na ~24%. V porovnání s obdobně velkým Terezínem (50%), Vejprty (39%), Českým Dubem (68%), Raspenavou (26%), Zákupy (50%) atd. zůstane zadluženost obce nadále nízká.  Obec má výborné finanční zdraví obecního rozpočtu ohodnoceného nejvyšší možnou známkou A+A+ (zdroj: Cityfinance).
 
 
 
4) Dostavba cesty v Novém Habří bude pro obec každým dalším rokem dražší vzhledem k růstu ceny práce, materiálu, inflaci, nákladům na údržbu a častou repasi stávající štěrkové komunikaci. V roce 2015 bylo nacenění na 6,5M Kč, teď v roce 2021 už víme, že se bude muset vyměnit i kufr z roku 2005. To jsou další náklady navíc a obec by měla jako řádný hospodář předejít znehodnocení současné investice do dešťové kanalizace v Novém Habří jejím asfaltováním.
 
 
 
5) Bez asfaltu a vpustí není možné zprovoznění dešťové kanalizace v Novém Habří a dál bude docházet ke škodám na majetku obyvatel a obce, tedy i na vybudované kanalizaci jejím postupným zanášením naplaveným štěrkem.
 
 
 
6) Nový asfalt byl v posledních letech pořízený v chatové oblasti Staré Habří, v osadách Řepčice - Mokřany, Krámský a v Nové Lipové. Dopravní obslužnost v Novém Habří je na počet trvale hlášených obyvatel daleko vyšší než v těchto lokalitách. Navíc, stav komunikace v Novém Habří je nesrovnatelně horší.
 
 
 
7) Cesty v Novém Habří slouží jako hlavní přístupové trasy do Velkopopovického přírodního parku přímo z centra obce. To denně využívá velké množství občanů obce, včetně dětí ze školky, které tudy chodí do přírody. Pohyb pěších po neupravené komunikaci v kombinaci s pohybem řady aut není bezpečný. Projekt komunikace proto zahrnuje i chodníky a veřejnou zeleň.
 
 
 
8) Obyvatelé Nového Habří jsou oproti místním zvyklostem připraveni finančně podpořit výstavbu v roce 2021 významnou částkou a pomoci tak obci v rozpočtově složitější době. A to přesto, že obec převzala pozemky i první etapu stavby do majetku se slibem, že sama a na vlastní účet dokončí. 
 
 
 
9) Obyvatelé Nového Habří jsou aktivní ve veřejném životě obce a přispívají formou dobročinných akcí a projektů - Zvony pro Velké Popovice, lesní brigáda u Mokřanského potoka, pravidelný úklid Ladova kraje, workoutové hřiště u rybníka V Habří, vybudování odpočinkového místa u pivovarských studní, nové okenice pro kostel, výstava soch v plenéru Velkých Popovic.