Zvony pro Velké Popovice

26.10.2018 10:32

Cílem projektu "Zvony pro Velké Popovice" je vrátit funkční zvony do zvonice kostela Panny Marie Sněžné, které zde více než pět set let měly své pevné místo. Svým hlasem udávaly rytmus života obce a zdobily slavnostní okamžiky. 

Vzhledem k finanční náročnosti obnovy zvonů jsme podali žádost do grantového programu Kozel Lidem, kde nám jako vítěznému projektu byla přidelena dotace 65.000 Kč. Obec Velké Popovice na svém říjnovém zasedání zastupitelstva rozhodla o štedrém daru 400.000 Kč, za který moc děkujeme. Dalším darem 15.000 Kč je výtěžek z koncertů přímo na podporu našeho projektu obnovy zvonů.

V současné době máme na účtu projektu obnovy zvonů částku 509.690 Kč. Celkový rozpočet je ale 850.000 Kč, proto uvítáme dary od jednotlivců, spolků, fyzických i právnických osob. Dvěma sponzorům, kteří přispějí částkou 100.000 Kč umožní katolická církev pojmenovat zvony dle jejich zadání. 

Pomozte i Vy svým darem na transparentní bankovní účet projektu obnovy zvonů ve Velkých Popovcích 115-4489210297 / 0100. Všem dárcům je k dispozici darovací smlouva a samozřejmostí je i potvrzení o poskytnutí finančního daru.

 Rádi bychom společne získali celou částku do Vánoc a přívítali zvony zpátky v kostele už o Velikonocích. Držte nám palce!