Objednávka zvonů pro Velké Popovice

07.02.2019 14:52

Díky všem dárcům máme na bankovním účtu částku potřebnou na nákup zvonů pro Velké Popovice. Koncem ledna jsme podepsali se zvonařskou dílnou Tomášková-Dytrychová smlouvu o dílo, kde je zahrnuta:

  • výroba dvou zvonů v tónu B1 (500 kg, Ø 954 mm) a v tónu Dis2 (200 kg, Ø 670 mm) dle odsouhlaseného grafického návrhu
  • výměna technického vybavení a repase srdce stávajícího zvonu  Ø 805 mm z roku 1498
  • doprava zvonů z Brodku u Přerova do Velkých Popovic
  • technické vybavení zvonů včetne montáže
  • instalace zvonů do zvonice kostela autojeřábem (70t)

Dnes jsme zvony objednali u zvonařské dílny a zaplatili zálohovou faktúru na 527.300 Kč. Podařilo se najít dva dárce, kteří přispějí částkou 100.000 Kč a zvony si pojmenují.  Zvony by měli být hotové do 75 dní od podpisu smlouvy a zaplacení zálohy,  t.j. do 18.dubna. Bude potřebné připravit elektroinstalaci v kostele, s tím si ale poradí místní elektrikář. Samotná instalace proběhne v týdnu od 13.5. do 17.5.2019. Pro samotnou instalaci zvonů bude nutná uzávěra ulice Komenského (u školy), aby byla možná manipulace autojeřábem a nedošlo k ohrožení zdraví a majetku. Pokusíme se celou akci zdokumentovat dronem, určitě to bude zajímavá podívaná.

Rádi bychom na pár dní zvony vystavili pro veřejnost v kostele Panny Marie Snežné, aby si je všichni prohlédli ješte před instalací. Domlouváme taky ve spolupráci s pivovarem slavnost při příležitosti svěcení, budeme včas informovat o detailech.