Rychlodráha

08.06.2015 16:41

Dne 30.4.2015 byl Krajským soudem v Praze vydán Rozsudek o zrušení Zásad územního rozvoje na kilometrech plánované rychlodráhy vedoucích v blízkosti lokality Nové Habří. Plné znení rozsudku si můžete přečíst zde. Proti rozsudku není odvolání a je platný vynesením. Hrozí pouze kasační stížnost, kterou již ale v podobném případě soud zamítnul. Nyní má Ministerstvo Dopravy ČR přijít s novým trasováním v našem úseku.